Bài đăng

Đạo đức trong mối quan hệ trợ giúp tâm lý

Title: Đạo đức trong mối quan hệ trợ giúp tâm lýAuthors: Vũ, Thị NgaKeywords: Tầm lý học cá nhân;Quan hệ khách hàngIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 101 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33911Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh : Luận án TS. Kinh tế học: 603101

Title: Bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh : Luận án TS. Kinh tế học: 603101Authors: Nguyễn, Thị HuệKeywords: Bảo vệ môi trường;Khía cạnh kinh tếIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tếAbstract: (1) Luận án đưa ra luận điểm bảo vệ môi trường trong khai thác than không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh môi trường; (2) Luận án khẳng định: Khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản than và bảo vệ môi trường trong khai thác than là góp phần chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", đẩy mạnh phát triển bền vững ở tỉnh Quảng Ninh; (3) Đánh giá một cách khách quan, thực trạng, hậu quả của ô nhiễm môi trường và những thành công của việc bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh; (4) Đề xuất những giải pháp mang tính toàn diện và khả thi nhằm gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường với khai thác than ở Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2…

Nghiên cứu phân loại tông Mua (Melastomeae Bartl.) thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam: Luận văn ThS. Sinh học: 604201

Title: Nghiên cứu phân loại tông Mua (Melastomeae Bartl.) thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam: Luận văn ThS. Sinh học: 604201Authors: Khuất, Văn QuyếtKeywords: Thực vật học;Họ Mua (thực vật)Issue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract:  Đã lựa chọn hệ thống của S. S. Rener (1993, 2001) để sắp xếp các taxon thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam. Hệ thống có cơ sở khoa học và hợp lí để sắp xếp các taxon thuộc tông Mua (Melastomeae Bartl.) thuộc họ Mua ở Việt Nam. Tông Mua ở Việt Nam được ghi nhận gồm 2 chi với 18 loài, 1 phân loài và 2 thứ được ghi nhận (ngoài ra, còn có 6 tên loài còn nghi ngờ do thiếu dẫn liệu gồm: Melastoma setigerum, M. klossii, Osbeckia nutans, O. zeylanica, O. cupularis và O. truncata). Trong đó, công bố một tổ hợp tên mới cho 1 thứ (Melastoma sanguineum Sims. var. gaudichaudianum (Naudin) K.V. Quyet et D.T. Xuyen); khẳng định sự có mặt của 1 loài là: M. bauchei (mà K. Meyer (2001) còn nghi ngờ); cập nh…

Anticancer effects of saponin and saponin–phospholipid complex of Panax notoginseng grown in Vietnam

Title: Anticancer effects of saponin and saponin–phospholipid complex of Panax notoginseng grown in VietnamAuthors: Dang Kim, T.
Nguyen Thanh, H.
Nguyen Thuy, D., (...)
Boonsiri, P.
Bui Thanh, T.Keywords: Antitumor;Breast cancer;Panax notoginseng;Saponin;Saponin–phospholipid complexIssue Date: 2016Publisher: Hainan Medical UniversityCitation: ScopusAbstract: Objective To evaluate the antitumor activity both in vitro and in vivo of saponin–phospholipid complex of Panax notoginseng. Methods The in vitro cytotoxic effect of saponins extract and saponin–phospholipid complex against human lung cancer NCI-H460 and breast cancer cell lines BT474 was examined using MTS assay. For in vivo evaluation of antitumor potential, saponin and saponin–phospholipid complex were administered orally in rats induced mammary carcinogenesis by 7,12-dimethylbenz(a)anthracene, for 30 days. Results Our data showed that saponin–phospholipid complex had stronger anticancer effect compared to saponin extract…

Moment từ dị thường của electron và phương pháp Pauli – villars trong lý thuyết trường lượng tử

Title: Moment từ dị thường của electron và phương pháp Pauli – villars trong lý thuyết trường lượng tửAuthors: Vũ, Thị Minh PhươngKeywords: Vật lý toán;Trường lượng tử;Moment từ dị thườngIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 4 tr.Abstract: Nghiên cứu Phương trình Pauli, phương trình Dirac cho electron ở trường ngoài trong giới hạn phi tương đối tính. Các bổ chính tương đối tính cho phương trình Pauli, S-ma trận. Các giản đồ Feynman cho đóng góp vào moment từ dị thường, hệ số dạng điện từ. Bổ chính cho moment dị thường trong gần đúng một vòng, moment từ dị thường cùng với các bổ chính lượng tử.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9209Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Electrochromic properties of sol–gel prepared hybrid transition metal oxides – A short review

Title: Electrochromic properties of sol–gel prepared hybrid transition metal oxides – A short reviewAuthors: Jittiarporn, Phuriwat
Badilescu, Simona
Al Sawafta, Mohammed N.
Sikong, Lek
Vo, VanTruongKeywords: Hybrid electrochromic materials;Sol–gel methods;Electrochromism;Hybrid oxides;NanomaterialsIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Volume 2;Issue 3Abstract: This short review revisits the progress achieved in the last 10–15 years in the field of hybrid electrochromic materials, synthesized through sol–gel methods. New research directions in the field of electrochromism (EC), together with novel applications of many electrochromic hybrid oxides are discussed here. Among them, the discoveries in the field of synthesis of nanomaterials enabled to expand the materials and connect the morphological features of nanoparticles to the electrochromic properties at the macro level. The development of novel hybrid materials with significantly improved EC properties, wher…

Low birth weight of Vietnamese infants is related to their mother’s dioxin and glucocorticoid levels

We aimed to determine the relationship between dioxin congeners in maternal breast milk and maternal glucocorticoid levels with newborn birth weight after nearly 45 years of use of herbicides in the Vietnam War. The study subjects comprised 58 mother–infant pairs in a region with high dioxin levels in the soil (hotspot) and 62 pairs from a control region. Dioxin levels in maternal breast milk were measured by HRGC-HRMS. Salivary glucocorticoid levels were determined by LC-MS/MS. Dioxin congener levels in mothers from the hotspot were found to be two to fivefold higher than those in mothers from the control region. Birth weight was inversely correlated with 2,3,7,8-TeCDD and 2,3,4,7,8-PeCDF congener levels. The rate of newborns whose birth weight was less than 2500 g was threefold higher in the hotspot (12 %) than in the control region (4 %). Salivary glucocorticoid levels in mothers with low birth weight infants were significantly higher than those in the normal birth w…