Bài đăng

Phương pháp xây dựng quy chế lương, thưởng cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vân Sơn theo mô hình 3P

Title: Phương pháp xây dựng quy chế lương, thưởng cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vân Sơn theo mô hình 3POther Titles: Methods of Making Regulations for Salaries and Bonuses at Van Son Joint Stock Company by 3P modelAuthors: Hoàng, Quốc UyKeywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý nhân sự;Quy chế lương;Người lao động;Quy chế thưởngIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 73 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6761Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu phân loại u trong siêu âm sóng biến dạng sử dụng lọc tối ưu và thuật toán cây quyết định: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Title: Nghiên cứu phân loại u trong siêu âm sóng biến dạng sử dụng lọc tối ưu và thuật toán cây quyết định: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202Authors: Nguyễn, Hữu NamKeywords: Siêu âm sóng biến dạng;Khối uIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Công NghệAbstract: Luận văn này thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất một thuật toán cho phép mô phỏng, phân loại độ đàn hồi và độ nhớt trong một vùng khảo sát của gan. Nâng cao chất lượng hình ảnh siêu âm. Thứ nhất, tạo ra các kịch bản như trong thực tế để nhận được hình ảnh siêu âm và sau đó thêm nhiễu để làm cho nó giống như hình ảnh siêu âm trong thực tế. Thứ hai, sử dụng phương pháp khác để loại bỏ nhiễu và tìm ra cách tốt nhất để có hình ảnh tương tự nhất so với hình ảnh ban đầu (không có nhiễu), đồng thời dùng sóng biến dạng và thuật toán cây để phân loại ra các vùng gan bị bệnh và gan bình thường.Description: 41 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61229A…

Đạo đức trong mối quan hệ trợ giúp tâm lý

Title: Đạo đức trong mối quan hệ trợ giúp tâm lýAuthors: Vũ, Thị NgaKeywords: Tầm lý học cá nhân;Quan hệ khách hàngIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 101 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33911Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh : Luận án TS. Kinh tế học: 603101

Title: Bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh : Luận án TS. Kinh tế học: 603101Authors: Nguyễn, Thị HuệKeywords: Bảo vệ môi trường;Khía cạnh kinh tếIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tếAbstract: (1) Luận án đưa ra luận điểm bảo vệ môi trường trong khai thác than không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh môi trường; (2) Luận án khẳng định: Khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản than và bảo vệ môi trường trong khai thác than là góp phần chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", đẩy mạnh phát triển bền vững ở tỉnh Quảng Ninh; (3) Đánh giá một cách khách quan, thực trạng, hậu quả của ô nhiễm môi trường và những thành công của việc bảo vệ môi trường trong khai thác than ở Quảng Ninh; (4) Đề xuất những giải pháp mang tính toàn diện và khả thi nhằm gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường với khai thác than ở Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2…

Nghiên cứu phân loại tông Mua (Melastomeae Bartl.) thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam: Luận văn ThS. Sinh học: 604201

Title: Nghiên cứu phân loại tông Mua (Melastomeae Bartl.) thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam: Luận văn ThS. Sinh học: 604201Authors: Khuất, Văn QuyếtKeywords: Thực vật học;Họ Mua (thực vật)Issue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract:  Đã lựa chọn hệ thống của S. S. Rener (1993, 2001) để sắp xếp các taxon thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam. Hệ thống có cơ sở khoa học và hợp lí để sắp xếp các taxon thuộc tông Mua (Melastomeae Bartl.) thuộc họ Mua ở Việt Nam. Tông Mua ở Việt Nam được ghi nhận gồm 2 chi với 18 loài, 1 phân loài và 2 thứ được ghi nhận (ngoài ra, còn có 6 tên loài còn nghi ngờ do thiếu dẫn liệu gồm: Melastoma setigerum, M. klossii, Osbeckia nutans, O. zeylanica, O. cupularis và O. truncata). Trong đó, công bố một tổ hợp tên mới cho 1 thứ (Melastoma sanguineum Sims. var. gaudichaudianum (Naudin) K.V. Quyet et D.T. Xuyen); khẳng định sự có mặt của 1 loài là: M. bauchei (mà K. Meyer (2001) còn nghi ngờ); cập nh…

Anticancer effects of saponin and saponin–phospholipid complex of Panax notoginseng grown in Vietnam

Title: Anticancer effects of saponin and saponin–phospholipid complex of Panax notoginseng grown in VietnamAuthors: Dang Kim, T.
Nguyen Thanh, H.
Nguyen Thuy, D., (...)
Boonsiri, P.
Bui Thanh, T.Keywords: Antitumor;Breast cancer;Panax notoginseng;Saponin;Saponin–phospholipid complexIssue Date: 2016Publisher: Hainan Medical UniversityCitation: ScopusAbstract: Objective To evaluate the antitumor activity both in vitro and in vivo of saponin–phospholipid complex of Panax notoginseng. Methods The in vitro cytotoxic effect of saponins extract and saponin–phospholipid complex against human lung cancer NCI-H460 and breast cancer cell lines BT474 was examined using MTS assay. For in vivo evaluation of antitumor potential, saponin and saponin–phospholipid complex were administered orally in rats induced mammary carcinogenesis by 7,12-dimethylbenz(a)anthracene, for 30 days. Results Our data showed that saponin–phospholipid complex had stronger anticancer effect compared to saponin extract…

Moment từ dị thường của electron và phương pháp Pauli – villars trong lý thuyết trường lượng tử

Title: Moment từ dị thường của electron và phương pháp Pauli – villars trong lý thuyết trường lượng tửAuthors: Vũ, Thị Minh PhươngKeywords: Vật lý toán;Trường lượng tử;Moment từ dị thườngIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 4 tr.Abstract: Nghiên cứu Phương trình Pauli, phương trình Dirac cho electron ở trường ngoài trong giới hạn phi tương đối tính. Các bổ chính tương đối tính cho phương trình Pauli, S-ma trận. Các giản đồ Feynman cho đóng góp vào moment từ dị thường, hệ số dạng điện từ. Bổ chính cho moment dị thường trong gần đúng một vòng, moment từ dị thường cùng với các bổ chính lượng tử.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9209Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)